A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

maria

Rooms-Katholieke parochie H. Willibrord

Hartelijk welkom op de nieuwe website van de R.K. Parochie H. Willibrord Aalst-Valkenswaard e.o.-Waalre

 

De landelijke actie Kerkbalans 2018 is van start gegaan. Ook als parochie doen we aan deze geldwervingsactie mee. Geef voor je kerk en doe mee!

 

#Kerkbalans

Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. In het filmpje dat we speciaal hebben gemaakt voor onze parochie hoort u meer.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en uw bijdrage !

 

Waar kan u ons vinden?

Het gebied dat de huidige R.K. Parochie H. Willibrord beslaat is nagenoeg identiek aan het domein dat door de illustere heer Aengilbaldus op 1 oktober 704 aan bisschop Willibrordus is geschonken.  Het domein strekte zich uit tussen de riviertjes de Dommel en de Tongelreep. In het noorden werd het begrensd door het naburige dorp Aalst, en in het zuiden door de grenzen van de gemeente Borkel en Schaft.

De huidige parochie telt de volgende kerken en pastorieën:

  • De O.L.V.-Presentatiekerk met pastorie in Aalst-Waalre
  • De H. Nicolaaskerk met pastorie in Valkenswaard;
  • De H. Martinus-kerk in Dommelen
  • De H. Servatius-kerk in Borkel en Schaft
  • De H. Willibrordus-kerk met pastorie in Waalre

De totale parochie telt bijna 30.000 parochianen.

Graag willen we met dit welkom ook U uitnodigen om met ons mee te vieren en om, in de mate van het mogelijke, mee te werken aan de opbouw van onze parochie. 

 

Voor nadere informatie zie verder op deze website

Activiteiten

Overzicht oecumenische vieringen 21 t/m 28 januari

Deze vieringen zijn in het kader van de ‘week van gebed voor de Eenheid van de christenen’.
meer >>

25 januari - DVD Catholicism (Valkenswaard)

Catholicism is een indrukwekkende serie over het Katholiek geloof. Vanaf 19:15 uur in pastorie Waalre
meer >>

t/m 3 februari - Actie Kerkbalans 2018

Actie Kerkbalans is de jaarlijkse landelijke geldwervingsactie. Geef voor je kerk.
meer >>

Prikbord

Lokale kerken van Valkenswaard organiseren Week van Gebed. Wereldwijd komen christenen in de Week van Gebed samen voor bezinning en gebed voor elkaar, hun land en voor de nood in de wereld. Ook in Valkenswaard zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die wil meebidden is van harte welkom. Een overzicht van alle gebedsvieringen vindt u hieronder.

Een begin is gemaakt met de actie Kerkbalans 2018. De brieven voor onze parochianen in Waalre zijn gevouwen en 'gestopt' in de Kerkbalans enveloppen. Met het uitgaan van het nieuwe parochieblad zullen de enveloppen ook bij de mensen bezorgd worden. Met deze actie hopen we op een levende parochie in allerlei opzichten.....ook financieel.

VIDEO Deze maand vraagt de Paus ons om te bidden voor de religieuze minderheden in Azië. "Laten we bidden voor hen allen zodat in de Aziatische landen christenen, evenals andere religieuze minderheden, hun geloof in volledige vrijheid kunnen beleven.”

Op deze zondag (31 december) - Feest van de heilige Familie - hebben we de huiszegens gezegend en aan het einde van de misvieringen aan onze medeparochianen uitgedeeld

De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld.

Nicolaas kerk Nicolaas kerk (Valkenswaard)
Martinus kerk Martinuskerk (Dommelen)
Servatius kerk Servatiuskerk (Borkel en Schaft)
Willibrordus kerk Willibrorduskerk (Waalre)
O.L.V. Presentatie kerk O.L.V. Presentatie kerk (Aalst)