A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

maria


Lezing Frank Bosman

Op donderdagavond 23 mei verzorgt Frank Bosman een lezing rond zijn onlangs verschenen boek: “Vader, dochter, Heilige Geest”.

De lezing zal om 19.30 uur beginnen in het parochiecentrum van de Nicolaaspastorie.

Opgave voor deze lezing kan via email:
parochie.centrum.willibrord@onsmail.nl of telefonisch 040-2017574.

Hoe kan ik met mijn tienerkinderen het gesprek aangaan over Kerk en geloof? Hoe kan ik, tiener, nu nog geloven wat ik ooit als kind geloofde? Frank en Lisanne Bosman pakken in dit boek beide vragen aan. De kwesties die besproken worden zijn de vragen waarmee iedereen zit en zeker een tiener. Waarom geloven? Hoe moet ik als christen dood en lijden begrijpen? Wat is de plaats van Kerk en sacramenten in mijn persoonlijk leven? De toon is respectvol en soms scherp: dochter versus vader. Tot zover niets ongewoons. Wat maakt dit boek dan bijzonder en waardevol? De titel lijkt provocerender dan hij is. In het boek wordt duidelijk dat in de dialoog tussen vader en dochter de heilige Geest een belangrijke rol speelt. Ook de inhoud van de hoofdstukken is veel dieper dan de titels soms doen vermoeden (b.v. Waarom Jezus dood moest; Waarom kerkmensen zulke eikels zijn). Het gesprek van Frank en Lisanne laat inderdaad zien waar het in deze leeftijdsfase om gaat. In de loop van de kindertijd is door vader (en moeder) veel geïnvesteerd in de kennis over kerk en geloof. Zeker, de antwoorden van toen gelden niet meer voor de puber van nu, maar de kennis is er nog en blijkt van groter belang voor de dochter dan de vader soms denkt. Ze ergert zich aan de kritiek van “school” op de kerk, maar wil die kritiek ook wel toetsen. Frank is theoloog en weet dat dit gesprek een ander is dan die met studenten. Het moet eenvoudiger, directer. Wollige taal wordt niet geaccepteerd. Theologische nuance al helemaal niet. Lisanne stelt de antwoorden op prijs in zoverre ze helder en duidelijk zijn en haar persoonlijke beleving belichten. In de loop van het boek blijkt hoe belangrijk voor haar het contact is met leeftijdsgenoten. Verschillende keren verwijst ze naar haar katholieke tienergroep, waarmee ze regelmatig samenkomt, leuke dingen doet, maar ook bidt en catechese ontvangt. Het is de plek waar zij, los van de ouders, haar eigen weg mag zoeken. Daar, met haar vriendinnen en vrienden, “beleeft” ze de waarde van de sacramenten en de betekenis van “kerkzijn”. Deze groep en de parochiekerk zijn voor haar het venster naar de Wereldkerk, de Kerk van alle tijden.
Dit boek is geen studieboek maar een indrukwekkend getuigenis. Ik ben ervan overtuigd dat het vele tieners en ouders kan inspireren om de belangrijke dialoog niet uit de weg te gaan.

Activiteiten

20 mei - lezing over Bernadette Soubirous - Valkenswaard

br. Bert Tilmans geeft een lezing in de pastorie in Valkenswaard om 20:00 uur over het leven van Bernadette Soubirous
meer >>

21 Mei - Verdiepingsavond 19:30 - Pastorie Waalre

Op de derde dinsdag van de maand komen we samen in de pastorie van Aalst of Waalre om samen het Evangelie van de zondag te lezen en samen te bespreken.
meer >>

23 mei - Lezing Frank Bosman - Valkenswaard

Op donderdagavond 23 mei verzorgt Frank Bosman een lezing rond zijn onlangs verschenen boek: “Vader, dochter, Heilige Geest”. De lezing zal om 19.30 uur beginnen in het parochiecentrum van de Nicolaaspastorie te Valkenswaard..
meer >>