A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

maria


OVERZICHT ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE:

20 mei - lezing over Bernadette Soubirous - Valkenswaard

20 mei 2019

br. Bert Tilmans geeft een lezing in de pastorie in Valkenswaard om 20:00 uur over het leven van Bernadette Soubirous


Wie zich verdiept in het leven van Bernadette Soubirous kan zich niet van de indruk ontdoen dat alleen het meisje een hoge mate van authenticiteit aan de dag legde. Het was alsof alle anderen een rol speelden en slechts deden wat van hen verwacht werd. 

Het verhaal van de gebeurtenissen in Lourdes is genoegzaam bekend. Tijdens de speurtocht naar sprokkelhout blijft Bernadette alleen achter in de buurt van een oude rots. Daar verschijnt haar voor het eerst een vriendelijk glimlachende Dame. Enkele dagen later is ze er weer. Op 18 februari volgt dan de oproep om twee weken lang dagelijks naar de grot te komen. Nadien laat de Dame zich nog drie maal zien en openbaart zij zich als 'de Onbevlekte Ontvangenis'.

Activiteiten

15 augustus - Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

Eucharistievieringen op diverse locaties in de parochie.
meer >>

22 augustus - bedevaart Kevelaer

Wilt u deelnemen aan de bedevaart naar Kevelaer? Neem dan contact op met het parochiesecretariaat
meer >>

7 tips om God te zoeken in de zomer

Ga met God; dichtbij Hem leven. Hoe doe je dat? Hier 7 tips om God te zoeken in je vakantie.
meer >>