A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

maria


OVERZICHT ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE:

21 maart - Bijbelsgespreksavond - Valkenswaard

21 maart 2019

Eerste bijeenkomst in de reeks. Thema: De geboorte van Jezus


Top vier favoriete Bijbelverhalen van Nederland
Vierhonderd jaar geleden werd in Dordrecht de opdracht gegeven voor de eerste officiële Nederlandse Bijbelvertaling: de Statenbijbel. Deze Bijbel was een revolutie voor het geloof en voor de Nederlandse taal. Ook vandaag de dag blijkt dit eeuwenoude boek sturend te zijn voor een groot deel van onze bevolking.
In opdracht van de EO stelde onderzoeksbureau Motivaction aan ruim duizend mensen de vraag wat hun favoriete Bijbelverhaal is. En 68% van de deelnemers aan het onderzoek kennen Bijbelverhalen van school, daarnaast kennen mensen Bijbelverhalen uit de kerk (44%) en van ouders (32%). Uit dit onderzoek kwam een top vijf. Wij lezen de vier meest genoemde Bijbelverhalen uit dit onderzoek. Uitzending was op 4 oktober 2018 op NPO1.

1. DE GEBOORTE VAN JEZUS: Lucas 2,1-21
Ruim veertig jaar geleden vroeg ik aan een groep katholieken om me het verhaal van Kerstmis te vertellen. Iedereen herinnerde zich een deel van het verhaal. In drie kolommen bracht ik de elementen van het Kerstverhaal naar Matteüs en Lucas bij elkaar. En in de derde kolommen wat er aan de verhalen van Matteüs en Lucas door de volksdevotie aan werd toegevoegd. Hieruit bleek dat het Kerstverhaal uit de volksdevotie het best bewaarde verhaal in het geheugen van mensen. Deze avond zoeken we aan de hand van het geboorteverhaal volgens Lucas naar de betekenis van het geboorteverhaal van Jezus voor ons vandaag.

2. DE ZONDVLOED. HET VERBOND MET NOACH: Genesis 8,15-22 en Genesis 9,8-17
Op de tweede plaats in het onderzoek van Motivaction staat het verhaal van de Ark van Noach. Vele katholieken kennen dit verhaal uit de lessen ‘gewijde geschiedenis’ en protestanten van de zondagsschool. Het is een indrukwekkend Bijbelverhaal dat aan de hand van mooie tekeningen werd verteld. Wat leert dit verhaal ons vandaag?

3. GESPREK MET EEN WETGELEERDE; GELIJKENIS VAN EEN BARMHARTIGE SAMARITAAN: Lucas 10,25-37
Iets doen voor een ander in moeilijkheden. Daar is dit verhaal is er een schoolvoorbeeld van. Het heeft veel mensen geïnspireerd om vanuit dit verhaal te leven. Het centrum voor Zin in Vught vindt zijn ontstaan in dit verhaal. Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan werd voor dit Centrum een programma in drie punten: zien - bewogen worden - in beweging komen. Op welke wijze komen wij vanuit dit verhaal in beweging?

4. DAVID EN GOLIAT: 1 Samuël 17,31-54
Net als het verhaal van de zondvloed bekend uit (zondags)school. De bijbehorende beelden spraken tot te verbeelding. Een kleine jongen die een reus verslag. David is een herdersjongen. Had goed leren stenen werpen met een katapult. Toch blijft het indrukwekkend hoe een kleine jongen zonder leger de strijd tegen een reus, een overmacht wint. Vandaag zijn er nog kinderen die het opnemen tegen een overmacht en winnen. Wat vind je van Malala Yousafzai. Hoe is het mogelijk?

De vier avonden zijn gepland op vier opeenvolgende donderdagen: 21 en 28 maart en 4 en 11 april 2019.

De Bijbelavonden gaan door op het Parochiecentrum, Markt 55, 5554 CA Valkenswaard. We beginnen om 20.00 uur. De avonden worden geleid door Lisette en René Hornikx.

Kosten: € 12,00

Voor meer informatie kunt u terecht bij R. Hornikx: rhjhornikx@hotmail.com of 040-2538449. Opgeven kan via email parochie.centrum.willibrord@onsmail.nl telefonisch 040-2017574.

Activiteiten

22 augustus - bedevaart Kevelaer

Wilt u deelnemen aan de bedevaart naar Kevelaer? Neem dan contact op met het parochiesecretariaat
meer >>

7 tips om God te zoeken in de zomer

Ga met God; dichtbij Hem leven. Hoe doe je dat? Hier 7 tips om God te zoeken in je vakantie.
meer >>

Laatste maandagavond van de maand - Praise - 19:30 uur Huiskapel Aalst

Zingen is dubbel bidden! Kom je mee zingen en bidden, een half uurtje elke laatste maandag van de maand.
meer >>