A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

maria


OVERZICHT ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE:

15 augustus - Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

15 augustus 2019

Eucharistievieringen op diverse locaties in de parochie.


Herdacht wordt dat Maria, de moeder van Jezus, aan het einde van haar aardse leven door God in de hemel werd opgenomen. Maria is haar Zoon gevolgd in zijn paasmysterie, Hij die heeft beloofd dat Hij voor ons een plaats zou bereiden in het huis van de Vader. Maria deelt in de hemelse vreugde die ook wij hopen te ontvangen. Dit hoogfeest versterkt in ons het geloof dat de Heer ook ons tot zich wil voeren en dat wij eens met allen die ons naar Hem zijn voorgegaan verenigd zullen leven. Tevens is dit hoogfeest een aansporing dat ook wij evenals Maria de Heer tegemoet gaan ‘schoon als een bruid’ waarin Hij zich kan verheugen. Doordat Maria ten hemel is opgenomen, mogen wij vertrouwen op haar gebed voor ons.

Reeds sinds de 3e eeuw bidden en zingen christenen: ‘Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, Heilige Moeder van God’. Paus Sergius I – dezelfde paus die te Rome in 695 Sint Willibrord, de apostel der Nederlanden, tot eerste ‘aartsbisschop van de Friezen’ heeft gewijd – heeft het feest van Maria Tenhemelopneming ingevoerd voor heel de Katholieke kerk. In 1950 heeft paus Pius XII het tot dogma verklaard.

Bid mee!

Activiteiten

25 september - lezing over HH. Titus Bransma en Maximiliaan Kolbe - pastorie Nicolaaskerk 20.00 uur

In een reeks van twee avonden willen we aandacht besteden aan grote navolgers van Jezus Christus die in hun navolging ons kunnen bemoedigen en inspireren.
meer >>

27 september - filmavond Agnus Dei kerk (Aalst) aanvang 19.30 uur

Vertoond wordt de film 'La Ch'tite Famille'
meer >>

Laatste maandagavond van de maand - Praise - 19:30 uur Huiskapel Aalst

Zingen is dubbel bidden! Kom je mee zingen en bidden, een half uurtje elke laatste maandag van de maand.
meer >>