A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

maria


Vormsel

VORMSELVOORBEREIDING SCHOOLJAAR 2017-2018

Wat vieren we met het Vormsel?

“Toen je nog klein was lieten je ouders je dopen. Je wist toen zelf nog nergens van. Zo hebben je ouders ook voor jou de keuze gemaakt om met de Eerste Communie mee te doen. Nu ben je ouder en kun je zelf meedenken (beslissen) of je gevormd wilt gaan worden. Of je verder wilt op de weg die een hele grote groep mensen op deze wereld gaat. Een weg samen met God. Mensen die rekenen op de steun en de kracht van Gods Geest.”

Het sacrament van het Vormsel is de bevestiging van de doop en de Eerste H. Communie. Doopsel, Vormsel en Eerste H. Communie horen ook bij elkaar als de drie initiatie sacramenten (pas als je alle drie de sacramenten hebt ontvangen ben je volwaardig lid van de katholieke Kerk). Het Vormsel richt zich tot jongeren die inmiddels zijn opgegroeid tot een leeftijd waarop zij al meer voor zichzelf kunnen spreken en zelf al een stuk verantwoordelijkheid op zich nemen. Het Vormsel bekrachtigt en ontvouwt de Geest die in het Doopsel werd meegegeven. De vormeling zegt als het ware ‘ja’ tegen de weg waarop zijn ouders hem of haar hebben geplaatst.

 

Eén vormsel viering schooljaar

Dit schooljaar 2017-2018 gaan we beginnen met het uitnodigen van kinderen uit groep zeven en acht van de basisscholen van Groot Valkenswaard. Op zaterdagavond 12 mei 2018 houden we om 19.00 uur de vormselviering in de Heilige Nicolaaskerk van Valkenswaard. Mgr. R. Mutsaerts komt het sacrament van het heilig Vormsel toedienen.

Dit betekent dat we in het schooljaar 2017-2018 geen vormselviering aanbieden binnen Aalst en Waalre. Kinderen uit Aalst en Waalre kunnen zich echter wel aansluiten bij de vormselvoorbereiding die we dit schooljaar in Valkenswaard laten plaatsvinden.

 

Aanmelden!

Vanaf september kunt u uw zoon/dochter ook opgeven via het centrale adres van de parochie. 

Centrale pastorie: Markt 55, 5554 CA Valkenswaard - telefoon: (040)- 2017574 (maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur). Secretariaat mevrouw Marleen Mom.
Mail: parochie.centrum.willibrord@onsmail.nl

 

 

Activiteiten

Uitnodiging en cadeautip jubileum pastoor Boers

Tijdens en na afloop van de eucharistieviering op 30 september wordt in de parochie stilgestaan bij het priesterjubileum van pastoor Boers.
meer >>

30 september - 9:30 uur gezinsmis in Aalst (hoofdcelebrant mgr. Mutsaerts)

Deze zondagochtend vieren we samen met de gezinnen onze parochie de eucharistie. Aansluitend is er gelegenheid pastoor Boers te feliciteren met zijn 65-jarig priesterjubileum.
meer >>

5 oktober - bijeenkomst Tienergroep I WILL - va. 19:30 uur pastorie Aalst

Ben jij benieuwd en wil je komen kijken? Kom dan 14 september naar de pastorie in Aalst en ontdek wat wij jou te bieden hebben.
meer >>