A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

Vormsel


Vormsel

Het sacrament van het Vormsel verwijst naar het sacrament van het doopsel.
Bij het Vormsel ontvangt de vormeling de gaven van de Geest om zijn of haar taak en verantwoordelijkheid op zich te nemen. Wie ontvangt moet ook geven. De vormeling belooft op zijn of haar beurt dat hij/zij zal getuigen van Gods liefde en dat hij/zij zal opkomen voor de armen en de zwakken.
Het uit het latijn afkomstige woord ‘confirmeren’ betekent bekrachtigen/ bevestigen. Het Vormsel bekrachtigt dus het doopsel. Meer nog: het Vormsel bekrachtigt en ontvouwt de Geest die in het doopsel werd gegeven. Dat is de eerste betekenis van het sacrament van het Vormsel.

 

Jaarlijkse Vormselvieringen

Jaarlijks wordt aan jongens en meisjes van groep 8 van de basisschool het sacrament van het Vormsel toegediend. Vormselvieringen vinden plaats in de H. Nicolaaskerk (Valkenswaard), de O.L.V. Presentatie-kerk (Aalst-Waalre) of de H. Willibrorduskerk (Waalre dorp).
Naargelang er aanmeldingen zijn, kunnen er ook Vormselvieringen worden gehouden in de H. Martinus-kerk (Dommelen) of de H. Servatius-kerk
(Borkel en Schaft).
Informatie over de start van de voorbereidingen op het Vormsel vindt u tijdig in het parochieblad en de website.

 

 

Laatste nieuws

Rond Allerzielen wordt Jheronimus Bosch herdacht met een concert in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch.

 

Zaterdag 8 oktober is het nieuwe beleidsplan van het bisdom ’s-Hertogenbosch gepresenteerd. Wij geven u alvast een voorproefje.

Vanaf donderdagavond 8 september gaan de bijeenkomsten van de CAFE cursus weer van start. Locatie: Parochiecentum in Valkenswaard naast de Nicolaaskerk.

Alle bijeenkomsten zijn los van elkaar te volgen!

 

Hij heeft zijn preek al klaar. Zaterdag wordt Gerard de Korte geïnstalleerd als bisschop van het bisdom Den Bosch. Het wordt een plechtige viering waarin hij officieel de bisschopszetel inneemt.

Op zondagavond 3 april jl. is oud-pastoor Willy Schaar in het MMC te Veldhoven overleden.

Hij is 78 jaar geworden.

Activiteiten

Komende gebeurtenissen