A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

Huwelijk


Huwelijk

Huwelijk, gezin en familie zijn de meest kostbare werkelijkheden van de mensheid.

Een gezin stichten vergt van man en vrouw de totale inzet van hun persoon. Het is daarom dat Christus het menselijk huwelijk heeft verheven tot een sacrament. Het sacrament geeft aan de gehuwden kracht en moed om elkaar te helpen en lief te hebben, maar ook vreugde en bereidwilligheid om kinderen te aanvaarden en op te voeden.
Man en vrouw geven hun wederzijdse toestemming en zijn zelf de bedienaars van het sacrament van het huwelijk. Om met overtuiging de huwelijksbelofte te kunnen uitspreken is het nodig dat man en vrouw, ieder voor zich, in volle bewustzijn vrij moet kunnen handelen.
De priester ontvangt in naam van de kerk de huwelijksbelofte van het bruidspaar en zegent het huwelijk in. 

Als tenminste één van beide partners katholiek is kan het kerkelijk huwelijk plaatsvinden. De kerkelijke huwelijksinzegening vindt altijd plaats ná het burgerlijk huwelijk. 

 

Huwelijksgesprekken:

Ter voorbereiding van het kerkelijk huwelijk vinden er twee of drie gesprekken met een pastor (priester of diaken) plaats. Tijdens deze gesprekken wordt gesproken over de betekenis van het kerkelijk huwelijk, eventuele belemmeringen en wordt het officiële huwelijksformulier ingevuld.
Ook de kerkelijke huwelijksviering wordt voorbereid. Deze huwelijksviering kan plaatvinden in de omkadering van een Eucharistieviering of een gebedsdienst. 

 

Huwelijksvoorbereiding:

Naast de huwelijksgesprekken met een kerkelijke bedienaar (priester of diaken) is er ook een huwelijksvoorbereiding onder leiding van een ervaren echtpaar. Tijdens drie (avond-)bijeenkomsten van ca. 2 uur komen een aantal kandidaat huwelijksstellen samen in het parochiecentrum (= pastorie van de H. Nicolaas-kerk) om samen na te denken en te spreken over het aankomende huwelijk.

 

Reserveren van een kerkelijke huwelijksviering

Als u heeft gekozen voor het sluiten van een kerkelijk huwelijk vragen wij u dit tijdig op het secretariaat van een van onze pastorieën bekend te maken zodat een huwelijksdatum kan worden vastgelegd.

 

Meer informatie via: Contact

Laatste nieuws

Rond Allerzielen wordt Jheronimus Bosch herdacht met een concert in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch.

 

Vanaf donderdagavond 8 september gaan de bijeenkomsten van de CAFE cursus weer van start. Locatie: Parochiecentum in Valkenswaard naast de Nicolaaskerk.

Alle bijeenkomsten zijn los van elkaar te volgen!

Op zondagavond 3 april jl. is oud-pastoor Willy Schaar in het MMC te Veldhoven overleden.

Hij is 78 jaar geworden.

Paus Franciscus heeft het Heilig Jaar geopend. In een speciale mis op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad sprak hij de gelovigen toe. De paus riep hen op "angst en vrees opzij te zetten". 

 

Activiteiten

Komende gebeurtenissen