A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

Doopsel


Het doopsel in de kerk sluit aan bij de opdracht die de verrezen Heer aan zijn leerlingen gaf. (Mt. 28:19)

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wij zijn blij dat u de weg naar deze website heeft gevonden. Misschien wilt u uw kindje laten dopen of misschien wilt u eerst meer informatie. Natuurlijk voorziet een ‘onpersoonlijk’ contact zoals dit niet in alle info die u graag zou willen hebben. De belangrijkste zaken hebben wij op een rijtje gezet. Wilt u meer informatie, dan kunt u onderstaande contactgegevens gebruiken. In ieder geval heten wij u alvast welkom in onze parochie van de Heilige Willibrord.

Katholieke of christelijke ouders laten gewoonlijk hun kindje dopen. Zij geven daarbij uiting van hun verlangen om hun zoon of dochter als een kind van God te zien opgroeien. Met het laten dopen van hun kind maken de ouders geen inbreuk op de individuele vrijheid van hun kind. Ouders willen hun kinderen alles meegeven wat zij zelf belangrijk vinden, zo ook hun geloof. Het kind zal zelf op latere leeftijd de gelegenheid krijgen om zijn of haar doopsel te ‘beamen’.
Met het sacrament van het doopsel wordt het kindje heel concreet opgenomen in de plaatselijke gemeenschap van gelovigen en daarbij ook in de wereldwijde Katholieke Kerk.

Een doopsel is niet alleen voorbehouden voor kleine kinderen. Op elke leeftijd kunnen mensen het sacrament van het doopsel ontvangen.

Voorbereiding op het sacrament van het doopsel:
Voorafgaande aan een doopviering vindt er tijdens een informatieavond met de doopouders een ‘doopgesprek’ plaats. Tijdens deze informatieavond wordt er uitleg gegeven over de symbolen en rituelen die bij het sacrament van de doop horen.

Tijdens de doopviering worden standaard tekstboekjes van de parochie gebruikt. In overleg met de pastor heeft u ook de mogelijkheid om een eigen tekstboekje samen te stellen.

Peetouders:
Gewoonlijk worden er voor de dopeling ook ‘peetouders’ gekozen. Bij twee peetouders worden meestal een man en een vrouw gekozen: de peter en de meter. De peetouders kunnen de ouders tot steun zijn.Het kiezen van peetouders is in de Katholiek Kerk geen verplichting. Zo is het hebben van één peetouder ook al voldoende. Voorwaarden aan een peetouder zijn: tenminste 16 jaar oud en katholiek zijn.

Een ‘niet-katholiek’ kan geen peetouder zijn maar wordt als ‘doopgetuige’ genoteerd.

Doopvieringen zijn mogelijk op vaste zondagen en op afspraak:
In de H. Nicolaas-kerk (Valkenswaard) en de H. Martinus-kerk (Dommelen) worden op vaste zondagen doopvieringen gepland om 13:00 uur, 13:45 uur en 14:30 uur. Deze doopvieringen kunnen naar wens individueel of gezamenlijk worden gehouden. 

In de O.L.V. Presentatiekerk (Aalst), de H. Servatius-kerk (Borkel en Schaft) en de H. Willibrordus-kerk (Waalre dorp) zijn de doopvieringen op afspraak.
Ook in de Oude Willibrordus-kerk in Waalre (dorp) kunnen er doopvieringen plaatsvinden (inlichtingen in pastorie H. Willibrordus, Waalre (dorp)). 

In noodgevallen komen de pastores ook op locatie dopen (bv. ziekenhuis of thuisadres). 

Aanmeldingen
Als u uw kindje wilt aanmelden (gelieve een anderhalve maand voor de datum van doop) voor de doopvieringen kunt u terecht bij de pastorieën van de parochie. Hieronder staan de contactadressen van de kerken waar doopvieringen plaatsvinden:

Doopvieringen:  H. Nicolaaskerk, Valkenswaard

                          H. Martinuskerk, Dommelen

                          H. Servatiuskerk, Borkel & Schaft

Pastorie H. Nicolaaskerk – Pastoor-deken F. Spooren

Markt 55, 5554 CA Valkenswaard

telefoon: (040) - 201 75 74 (maandag t/m donderdag van 09:00 uur tot 12:00 uur).

Secretariaat: mevrouw Marleen Mom - Hol.

Mail: parochie.centrum.willibrord@onsmail.nl

 

Doopvieringen: H. Willibrorduskerk, Waalre (Grote kerk)

                         Oude Willibrorduskerk, Waalre (Kleine kerk)

Pastorie H. Willibrorduskerk – Diaken B. Leijtens

Markt 23, 5581 GK Waalre

telefoon: (040) - 221 27 32 (dinsdag en donderdag van 09:00 uur tot 12:00 uur).

Secretariaat: mevrouw T. Mesman- Sijnen,

Mail: info@willibrordus-waalre.nl

 

Doopvieringen: O.L.V. Presentatiekerk, Aalst

Pastorie O.L.V. Presentatiekerk – Pater Issag

Eindhovenseweg 63 5582 HP Waalre.

telefoon: (040) - 221 22 85 (werkdagen tussen 10:00 uur en 12:00 uur).

Mail: frissag2010@gmail.com

 

Kosten voor een doopviering:
Voor een doopviering vragen wij een vergoeding ten behoeve van de gemaakte kosten.

Meer informatie: zie Tarieven

 

Documenten op deze site voor een doopviering

1. Inschrijfformulier voor het aanvragen van een doopviering

2. Tekstboekje doopvieringen in de Willibrordparochie

3. Keuzeteksten voor een doopviering

 

Laatste nieuws

Rond Allerzielen wordt Jheronimus Bosch herdacht met een concert in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch.

 

Vanaf donderdagavond 8 september gaan de bijeenkomsten van de CAFE cursus weer van start. Locatie: Parochiecentum in Valkenswaard naast de Nicolaaskerk.

Alle bijeenkomsten zijn los van elkaar te volgen!

Op zondagavond 3 april jl. is oud-pastoor Willy Schaar in het MMC te Veldhoven overleden.

Hij is 78 jaar geworden.

Paus Franciscus heeft het Heilig Jaar geopend. In een speciale mis op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad sprak hij de gelovigen toe. De paus riep hen op "angst en vrees opzij te zetten". 

 

Activiteiten

Komende gebeurtenissen