A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

1e Communie


1e Heilige Communie

Als ouders hun kind katholiek laten dopen, geven ze daarmee aan dat zij hun kind willen laten opgroeien in de traditie van de Kerk. Om de kinderen te laten weten dat ook zij binnen de kerk horen, ontvangen zijn op 7 of 8-jarige leeftijd (groep 4 van de basisschool) hun 1e Heilige Communie.
(De precieze leeftijd waarop het kind aan de Communie deelneemt hangt af van de beslissing van de ouders. Zij bepalen het moment van deelname omdat het kind zelf nog te jong is om hierin te beslissen). 

 

Jaarlijkse 1e Communie-vieringen

Jaarlijks, in het voorjaar, worden in de volgende kerken 1e Communie-vieringen gehouden:

  • H. Nicolaaskerk (Valkenswaard)
  • H. Martinuskerk (Dommelen)
  • O.L.V. Presentatie-kerk (Aalst-Waalre)
  • H. Willibrorduskerk (Waalre dorp)
Om de twee jaar is er ook een 1e Communie-viering in de H. Servatius-kerk in Borkel en Schaft.

 

Informatie

Informatie over de start van de voorbereidingen op de 1e Communie krijgt u, direct na de zomervakantie, via de school of u vindt het tijdig in het parochieblad of op de website.
Ook als u met uw gezin in de parochie woont, maar het betreffende kind niet naar een school in de parochie gaat, kan uw kind in de eigen parochiekerk de 1e Heilige Communie doen.
 

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat klik hier

Laatste nieuws

Rond Allerzielen wordt Jheronimus Bosch herdacht met een concert in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch.

 

Vanaf donderdagavond 8 september gaan de bijeenkomsten van de CAFE cursus weer van start. Locatie: Parochiecentum in Valkenswaard naast de Nicolaaskerk.

Alle bijeenkomsten zijn los van elkaar te volgen!

Op zondagavond 3 april jl. is oud-pastoor Willy Schaar in het MMC te Veldhoven overleden.

Hij is 78 jaar geworden.

Paus Franciscus heeft het Heilig Jaar geopend. In een speciale mis op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad sprak hij de gelovigen toe. De paus riep hen op "angst en vrees opzij te zetten". 

 

Activiteiten

Komende gebeurtenissen