A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

Nieuws


Nieuws

Ga je mee?


We nodigen u uit om mee te gaan. Niet om gezellig de stad in te gaan of naar de Efteling, maar om te zien! Dat klinkt cryptisch.

Ga je mee?

We nodigen u uit om mee te gaan. Niet om gezellig de stad in te gaan of naar de Efteling, maar om te zien! Dat klinkt cryptisch. En daarom zullen we onze vraag toelichten.

In het Evangelie lezen we dat twee leerlingen op zoek zijn naar de Messias en daarom, op aanwijzing van Johannes de Doper, Jezus achterna gaan. Jezus merkt dat op, keert zich om, ziet dat ze Hem volgen en vraagt hen dan: ‘Wat willen jullie?’ En dan antwoorden ze: ‘Meester, waar verblijft u?’ Jezus nodigt hen uit: ‘Kom mee om het te zien.’ De leerlingen gaan met Jezus mee en zien waar Hij zich ophoudt. Ze blijven bij Hem en al spoedig zeggen ze: ‘We hebben de Messias gevonden.’ (Joh.1) Jezus neemt de leerlingen niet mee naar huis, noch naar Synagoge-straat 1 in Nazareth noch naar Laan van Tiberias nr 7 in Jericho. Er wordt vooralsnog geen straat of plaats genoemd, wel dat Hij zich ophoudt bij de mensen. Jezus neemt de leerlingen mee overal waar Hij naar toegaat om te laten zien wat Hij doet: dat Hij rondtrekt, mensen ontmoet, wonderen verricht, de tempel reinigt, of spreekt over opnieuw geboren worden. En dan gaan ze zien wie Hij is en dat Hij verblijft bij mensen aan wie Hij Gods heil mag aanzeggen en voor wie Hij de Weg naar Gods Koninkrijk is. Wie zou dat niet willen zien? We willen toch allemaal zien wat echt de moeite waard is… in dit leven en zelfs daarna. Dan moeten we meegaan … ons engageren aan die Jezus die voor ons de Weg naar het echte geluk is. Daar wil het diocesaan vormingscentrum van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch u toe uitnodigen. Daarom: Ga je mee? Gaat u mee? U hoeft niet alleen te gaan, de leerlingen toen waren ook niet alleen. Samen willen we middels de cursus ‘Groeien in geloof’ gehoor geven aan de oproep van Jezus, met Hem meegaan, om te zien: met eigen ogen.  Dag van vertrek: 18 september 2015. Aanmelden kan via de site van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch:

Link: http://www.bisdomdenbosch.nl/Lists/Nieuws/

Laatste nieuws

Rond Allerzielen wordt Jheronimus Bosch herdacht met een concert in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch.

 

Vanaf donderdagavond 8 september gaan de bijeenkomsten van de CAFE cursus weer van start. Locatie: Parochiecentum in Valkenswaard naast de Nicolaaskerk.

Alle bijeenkomsten zijn los van elkaar te volgen!

Op zondagavond 3 april jl. is oud-pastoor Willy Schaar in het MMC te Veldhoven overleden.

Hij is 78 jaar geworden.

Paus Franciscus heeft het Heilig Jaar geopend. In een speciale mis op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad sprak hij de gelovigen toe. De paus riep hen op "angst en vrees opzij te zetten". 

 

Activiteiten

Komende gebeurtenissen