A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

maria


Nieuws

Video van de Paus - januari 2018


VIDEO Deze maand vraagt de Paus ons om te bidden voor de religieuze minderheden in Azië. "Laten we bidden voor hen allen zodat in de Aziatische landen christenen, evenals andere religieuze minderheden, hun geloof in volledige vrijheid kunnen beleven.”

Soms denken we dat christen zijn moeilijk is. Maar er zijn plaatsen waar dat veel moeilijker is dan in andere, zoals in Azië. Hier is het christendom een minderheid en wordt het, net als andere religieuze minderheden, vaak vervolgd. Laten we bidden dat alle religies, ook de minderheidsreligies, de vrijheid krijgen die ze soms niet hebben op het Aziatische continent.

“In de gediversifieerde culturele wereld van Azië wordt de Kerk geconfronteerd met veel risico's en haar taak wordt nog bemoeilijkt door het feit dat zij een minderheid vormt.

Deze risico’s, deze uitdagingen deelt zij met andere religieuze tradities die een minderheid uitmaken en met wie we een gemeenschappelijk verlangen hebben naar wijsheid, waarheid en heiligheid.

Wanneer we denken aan hen die vervolgd worden vanwege hun religie, gaan we verder dan het onderscheid tussen ritus of belijdenis : we plaatsen ons aan de kant van mannen en vrouwen die moeten vechten om hun religieuze identiteit te behouden.

Laten we bidden voor hen allen zodat in de Aziatische landen christenen, evenals andere religieuze minderheden, hun geloof in volledige vrijheid kunnen beleven.”

Het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus (Apostolaat van het gebed - http://www.popesprayer.org)

Wil je meer video's zien over de gebedsintenties van de Paus? Je vindt ze op http://www.devideovandepaus.org

Activiteiten

Overzicht oecumenische vieringen 21 t/m 28 januari

Deze vieringen zijn in het kader van de ‘week van gebed voor de Eenheid van de christenen’.
meer >>

25 januari - DVD Catholicism (Valkenswaard)

Catholicism is een indrukwekkende serie over het Katholiek geloof. Vanaf 19:15 uur in pastorie Waalre
meer >>

t/m 3 februari - Actie Kerkbalans 2018

Actie Kerkbalans is de jaarlijkse landelijke geldwervingsactie. Geef voor je kerk.
meer >>