A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

maria


Nieuws

Week van Gebed voor de Eenheid - 15 t/m 25 januari


Lokale kerken van Valkenswaard organiseren Week van Gebed. Wereldwijd komen christenen in de Week van Gebed samen voor bezinning en gebed voor elkaar, hun land en voor de nood in de wereld. Ook in Valkenswaard zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die wil meebidden is van harte welkom. Een overzicht van alle gebedsvieringen vindt u hieronder.

Deze gebedsbijeenkomsten in Valkenswaard vinden plaats op de volgende dagen:

  • Zondag 21 januari, 9.30 uur Oecumenische viering in de Martinuskerk in Dommelen. Aan deze viering wordt meegewerkt door een oecumenisch projectkoor.
  • Op elke werkdag is er een avondgebed, steeds om 19.00 uur:
  • Maandag 22 januari in de huiskapel van de Broeders Conventuelen, Kard. de Jonghstraat 6, Valkenswaard
  • Dinsdag 23 januari in de Kapel van Kempenhof, Antwerpsebaan, Valkenswaard
  • Woensdag 24 januari, in de huiskamer van de pastorie van de Nicolaaskerk.
  • Donderdag 25 januari In Taxandria, van de Venstraat, Valkenswaard.
  • Vrijdag 26 januari  in de Ontmoetingskerk, Julianastraat 12, Valkenswaard.
  • Op zondag 22 januari wordt de gebedsweek in de verschillende kerken in Valkenswaard afgesloten.

 

Het thema van de gebedsweek is ‘Recht door zee’. Dit thema verwijst naar het Bijbelverhaal over de uittocht uit de slavernij in Egypte. Tegenwoordig zijn er nieuwe bedreigingen die mensen in slavernij brengen. De menselijke waardigheid, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, is opnieuw in gevaar. Persoonlijke misstappen en sociaal onrecht tasten de menselijke waardigheid aan. Het ontbreekt de wereld

te vaak aan rechtvaardigheid en inlevingsvermogen. Armoede, geweld, onrechtvaardigheid, drugsverslaving en pornografie bezorgen mensen veel pijn, verdriet en angst.

De week is voorbereid door christenen uit het Caribisch gebied. De Bijbel is van bijzonder belang in de Caribische kerken. Kolonisten misbruikten de Bijbel om onderdrukking van mensen goed te praten. Tegelijk ontvingen slaven en inheemse volkeren met de Bijbel een bron van troost en bevrijding. De Bijbel hielp hun leven fundament te geven. Het maakt de Bijbel voor hen tot een krachtig symbool van bevrijding.

 

Activiteiten

18 december - Verdiepingsavond zondagsevangelie - 19:30 uur pastorie Aalst

Het evangelie van de zondag geeft ons genoeg stof om over te na denken en met elkaar te bespreken. U hoeft zich niet vooraf aan te melden, u kunt gerust aansluiten!
meer >>

Vieringen tijdens Kerstmis - alle kerklocaties

Hieronder vindt u een overzicht van alle vieringen tijdens het Feest van Kerstmis
meer >>

25-26 december Kerststal bezichtigen

De kerken van Aalst en Waalre zijn 's middags open. Kom langs om een kaarsje aan te steken bij de kerststal.
meer >>