A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

maria


Nieuws

Vormsel in 2018 - iets voor mij?


De vormselviering is gepland voor zaterdag 12 mei 2018. Wil je meer weten over het H. Vormsel? Er is een informatieboekje met belangrijke data en telefoonnummers.
Aan het eind van de basisschool moeten er verschillende keuzes gemaakt worden, o.a. welke school gekozen wordt. Ook mag je er als groep 7 en 8 leerling dit jaar voor kiezen of je wel of niet gevormd wilt worden. Hebben jij en je ouders/verzorgers hier al over nagedacht? Toen je nog klein was lieten je ouders je dopen. Je wist toen zelf nog nergens van. Zo hebben je ouders ook de keuze gemaakt om jou de Eerste Heilige Communie te laten doen. Nu ben je ouder en kun je zelf meedenken of je gevormd wilt gaan worden. Of je verder wilt op de weg die een hele grote groep mensen op deze wereld gaat. Een weg samen met God. Mensen die rekenen op de steun en de kracht van Gods Geest. “Dat kan toch ook zonder dat ik gevormd word?,” denk je misschien. Misschien wel. Maar met hulp van God en de steun van mensen gaat dat veel beter. Die groep mensen vormt samen de Kerk. Daar sta je niet alleen, want de kerk is een gemeenschap van mensen die allemaal in Jezus Christus geloven en willen leven vanuit zijn Geest. De parochie wil je daar graag bij helpen, Heb je interesse, maar ben je voor deze avond verhinderd, laat het ons dan even weten! Contact: Annelies van Doormalen, tel. 040-2044777 e-mail: familievandoormalen@upcmail.nl

Activiteiten

Overzicht oecumenische vieringen 21 t/m 28 januari

Deze vieringen zijn in het kader van de ‘week van gebed voor de Eenheid van de christenen’.
meer >>

25 januari - DVD Catholicism (Valkenswaard)

Catholicism is een indrukwekkende serie over het Katholiek geloof. Vanaf 19:15 uur in pastorie Waalre
meer >>

t/m 3 februari - Actie Kerkbalans 2018

Actie Kerkbalans is de jaarlijkse landelijke geldwervingsactie. Geef voor je kerk.
meer >>