A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

Nieuws


Nieuws

Dankwoord Pastoor Felie Spooren


Ik wil u allen op deze wijze bedanken voor de geweldige aandacht die ik mocht ervaren bij de viering van mijn zilveren priesterjubileum.

Beste parochianen van de H. Willibrordparochie, allen die zich betrokken weten, 

Ik wil u allen op deze wijze bedanken voor de geweldige aandacht die ik mocht ervaren bij de viering van mijn zilveren priesterjubileum. De verschillende activiteiten zijn allemaal zo mooi en goed verlopen. Ik had gevraagd om onder de paraplu van mijn jubileum parochiebindende activiteiten te organiseren, voor de diverse doelgroepen. Dat is ook gebeurd en het is bijzonder goed gelukt. Een goed initiatief om naar de verschillende zorgcentra te gaan. Je ziet en voelt dat de bewoners dit waarderen.

De kindermiddag op woensdag 10 juni bracht inspiratie en enthousiasme.

Op  vrijdagavond 12 juni hebben we een unieke vrijwilligersbijeenkomst gehad. Het was druk,  gezellig, sprankelend en plezierig. De goede sfeer was zo merkbaar.

Fijn dat mensen van de 7 kerken zo samen konden zijn. Goed dat er ook van de diverse kernen vrijwilligers waren om mee te helpen. Zoveel blije en tevreden mensen hebben me aangesproken. Het was echt een ongedwongen en gezellig samenzijn met volop gelegenheid tot ontmoeting.

Het weer werkte gelukkig goed mee. “De bediening” was perfect. Diaken Bas Leijtens merkte terecht op: “Wie er nie is gewist, het iets gemist.”

Blij en dankbaar kunnen we ook terugzien op zondag 14 juni. De eucharistieviering in een volle Nicolaaskerk was feestelijk. Velen getuigden daarvan: “we voelden ons opgetild”. De viering was goed voorbereid, lezers, misdienaars en acolieten van de diverse kernen. Het grote koor werd door velen ook genoemd als bijzonder. Het enthousiasme en het vakmanschap van dirigent Marcel Driessen en organist Leo Zijlema maakten dit ook mogelijk.

De woorden van diaken Bas Leijtens en van vicevoorzitter Tanja de Leeuw waren goed gekozen. De receptie daarna deed me goed. Indrukwekkend om zoveel hartelijkheid te mogen ervaren. Dank aan het parochiebestuur, de voorbereidingsgroep, de vele vrijwilligers die hand en spandiensten hebben verricht (o.a. de tentenbouwers, de bloemversiering in de kerk, zij die zorg hadden voor de horeca, enz.)

Hartelijk dank voor alle inzet!

Dank voor uw gulle gaven, voor de vele brieven, kaarten en mails die ik mocht ontvangen. Het was overweldigend! Blij en dankbaar mag ik terugzien. Dankzij velen van u! Met grote waardering daarvoor!

Hartelijke groeten,

Pastoor Felie Spooren

Laatste nieuws

Rond Allerzielen wordt Jheronimus Bosch herdacht met een concert in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch.

 

Vanaf donderdagavond 8 september gaan de bijeenkomsten van de CAFE cursus weer van start. Locatie: Parochiecentum in Valkenswaard naast de Nicolaaskerk.

Alle bijeenkomsten zijn los van elkaar te volgen!

Op zondagavond 3 april jl. is oud-pastoor Willy Schaar in het MMC te Veldhoven overleden.

Hij is 78 jaar geworden.

Paus Franciscus heeft het Heilig Jaar geopend. In een speciale mis op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad sprak hij de gelovigen toe. De paus riep hen op "angst en vrees opzij te zetten". 

 

Activiteiten

Komende gebeurtenissen