A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

Nieuws


Nieuws

Beleidsplan Bisschop De Korte gepresenteerd


Zaterdag 8 oktober is het nieuwe beleidsplan van het bisdom ’s-Hertogenbosch gepresenteerd. Wij geven u alvast een voorproefje.

Direct na zijn installatie op 14 mei bezocht bisschop de Korte alle dekenaten en sprak ook in diverse parochies met pastorale teams, kerkbesturen en religieuzen. In het bisschopshuis ontving hij vele gasten. Zijn indrukken bracht de bisschop samen in een beleidsnota. In september besprak hij de nota met de staf, het kapittel, de dekenvergadering, de Raad voor Economische Aangelegenheden, de priesterraad en de lekenraad. De bisschop heeft goed geluisterd en de tekst aangescherpt. Zo hoopt hij op breed draagvlak voor nieuw beleid binnen het bisdom.

Cultuur van vertrouwen

Bisschop de Korte wil bouwen aan een cultuur van vertrouwen. Hij heeft echter geen toverstok waardoor er plotseling meer gelovigen actief worden en meer middelen beschikbaar zijn. Maar hij wil wel proberen de eenheid binnen het bisdom te versterken. Daarom pleit de nota voor een hartelijke, gastvrije Kerk met meer ontspannen verhoudingen. Het katholieke huis is groot met ruimte voor verschillende accenten en vormen van katholieke spiritualiteit.

Het gehele beleidsplan voor het bisdom ’s-Hertogenbosch kunt u hier lezen.

Laatste nieuws

Rond Allerzielen wordt Jheronimus Bosch herdacht met een concert in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch.

 

Zaterdag 8 oktober is het nieuwe beleidsplan van het bisdom ’s-Hertogenbosch gepresenteerd. Wij geven u alvast een voorproefje.

Vanaf donderdagavond 8 september gaan de bijeenkomsten van de CAFE cursus weer van start. Locatie: Parochiecentum in Valkenswaard naast de Nicolaaskerk.

Alle bijeenkomsten zijn los van elkaar te volgen!

 

Hij heeft zijn preek al klaar. Zaterdag wordt Gerard de Korte geïnstalleerd als bisschop van het bisdom Den Bosch. Het wordt een plechtige viering waarin hij officieel de bisschopszetel inneemt.

Op zondagavond 3 april jl. is oud-pastoor Willy Schaar in het MMC te Veldhoven overleden.

Hij is 78 jaar geworden.

Activiteiten

Komende gebeurtenissen