A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

Nieuws


Nieuws

Overlijdensbericht


Op zondagavond 3 april jl. is oud-pastoor Willy Schaar in het MMC te Veldhoven overleden.

Hij is 78 jaar geworden.

 

Emeritus pastoor Schaar werd geboren op 13 juli 1937 te Waalre (Aalst) en tot priester gewijd op 3 april 1972. Hij was lid van de orde van de Missionarissen van Afrika (m.afr.), ook wel Witte Paters (w.p.) genoemd. Hij was in het bisdom werkzaam als rector van de R.K. LTS te Uden van 1982 - 1983; als mede-pastor te Eindhoven (parochie Strijp) van 1983 - 1986; als pastoor te Valkenswaard (parochies H. Nicolaas en H. Johannes Evangelist) van 1986 - 2002; als deken van het dekenaat Valkenswaard van 1996 - 2009; als pastoor/voorzitter van de pastorale eenheid Valkenswaard van 2002 - 2011 en vanaf 2011 als pastoor van de parochie H. Nicolaas te Valkenswaard uit welke functie hem op 23 september 2012 eervol ontslag werd verleend.

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 9 april om 10.30 uur in de H. Nicolaaskerk in Valkenswaard waarna bijzetting in het priestergraf in de Calvarieberg op de oude begraafplaats van Valkenswaard. Op vrijdag 8 april wordt de avondmis gehouden om 19.00 uur. Willy wordt opgebaard in de Nicolaaspastorie. Er wordt de gelegenheid geboden om persoonlijk afscheid van Hem te nemen:  op woensdag-  donderdag en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur.

Op zaterdagavond 2 april mochten pastoor Felie Spooren en diaken Bas Leijtens Willy het sacrament van de ziekenzalving toedienen.

Willy werd omringd door enkele familieleden en goede vrienden. Hij was er bewust bij. Het samenzijn deed hem en de andere aanwezigen zichtbaar goed. Willy sprak woorden van dank uit en gaf ons aan het einde van de korte plechtigheid zijn priesterlijke zegen.

Vanaf 1986 tot 2012 was Willy werkzaam in de Nicolaasparochie. Na zijn emeritaat heeft hij “volop” meegeholpen in de parochie. Dit deed hij tot medio december 2015. Zijn verslechterende gezondheid belette hem om nog langer actief te zijn.

In de afgelopen Paasdagen was Willy nog aanwezig bij enkele vieringen waaronder de Paaswake in de Willibrorduskerk in Waalre. In de afgelopen jaren heeft Willy menigmaal de zondagsmis ‘gelezen’ in onze Wolderse kerk en nadien koffie gedronken op de eerste zondag van de maand of gewoon bij Bas op de pastorie.

Wij gedenken hem als een bezielde pastor die als een herder tussen de mensen stond. Hij deelde lief en leed en stond voor iedereen klaar. Zo was hij mensen nabij en heeft hij velen hoop gegeven.

Wij danken Willy voor zijn langdurige pastorale en priesterlijke inzet in ons midden. Hij was een beminnelijke en hartelijke mens. Zo zullen we hem allen missen.

 

Laatste nieuws

Rond Allerzielen wordt Jheronimus Bosch herdacht met een concert in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch.

 

Vanaf donderdagavond 8 september gaan de bijeenkomsten van de CAFE cursus weer van start. Locatie: Parochiecentum in Valkenswaard naast de Nicolaaskerk.

Alle bijeenkomsten zijn los van elkaar te volgen!

Op zondagavond 3 april jl. is oud-pastoor Willy Schaar in het MMC te Veldhoven overleden.

Hij is 78 jaar geworden.

Paus Franciscus heeft het Heilig Jaar geopend. In een speciale mis op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad sprak hij de gelovigen toe. De paus riep hen op "angst en vrees opzij te zetten". 

 

Activiteiten

Komende gebeurtenissen