A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

Nieuws


Nieuws

Start CaFE 1


CaFE avonden in de parochie: Kerk en kroeg. Het komende seizoen zal in de Nicolaasparochie eens per maand op een donderdagavond de CaFE avonden worden aangeboden.

CaFE avonden in de parochie: Kerk en kroeg. Het komende seizoen zal in de Nicolaasparochie eens per maand op een donderdagavond de CaFE avonden worden aangeboden. CaFE = Catholic Faith Exploration ('het Katholiek Geloof verkennen'). Elke avond staat op zich. Tijdens elke avond wordt ingegaan op een aspect van ons geloof. We doen dit door eerst een dvd te kijken en er daarna verder over van gedachten te wisselen. Na afloop is een gezellig samenzijn. De informatieavond hierover wordt gehouden op donderdag 8 oktober om 19.45 uur in de pastorie van de Nicolaaskerk. Meer informatie en de data via u op www.willibrord-valkenswaard.nl/leren/alfa-cursus

 

 

 

Laatste nieuws

Rond Allerzielen wordt Jheronimus Bosch herdacht met een concert in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch.

 

Zaterdag 8 oktober is het nieuwe beleidsplan van het bisdom ’s-Hertogenbosch gepresenteerd. Wij geven u alvast een voorproefje.

Vanaf donderdagavond 8 september gaan de bijeenkomsten van de CAFE cursus weer van start. Locatie: Parochiecentum in Valkenswaard naast de Nicolaaskerk.

Alle bijeenkomsten zijn los van elkaar te volgen!

 

Hij heeft zijn preek al klaar. Zaterdag wordt Gerard de Korte geïnstalleerd als bisschop van het bisdom Den Bosch. Het wordt een plechtige viering waarin hij officieel de bisschopszetel inneemt.

Op zondagavond 3 april jl. is oud-pastoor Willy Schaar in het MMC te Veldhoven overleden.

Hij is 78 jaar geworden.

Activiteiten

Komende gebeurtenissen