A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

Kerkbalans


Kerkbalans

Valkenswaard, januari 2016, 

Beste Parochiaan, 

Al weer twee jaar geleden zijn de parochies in Aalst, Valkenswaard en Waalre, gefuseerd in de nieuwe R.K. Parochie Heilige Willibrord, onder leiding van pastoor- Deken Felie Spooren. 

Veel parochianen leveren als vrijwilliger hun diensten aan één van de zeven kerken binnen onze parochie.
Elke kerk heeft een eigen Kerkcommissie welke zorg draagt voor de uitvoering c.q. ondersteuning van het dagelijkse reilen en zeilen in en rond de kerk/geloofsgemeenschap.
De inzet en betrokkenheid van deze vele vrijwilligers wordt  zeer gewaardeerd en is noodzakelijk om ”Samen één” parochie te vormen. ”Samen één” is ook het thema van het komende pastorale jaar. 

Samen, alle vrijwilligers, kerkbezoekers, leden van het pastoraat zijn verantwoordelijk voor de eigen geloofsgemeenschap, binnen die ene Willibrordparochie.
Allen, samen verantwoordelijk voor het draaiend houden van onze kerken en geloofsgemeenschappen!
Eerst verantwoordelijke voor het pastoraat in onze parochie is pastoor- Deken Felie Spooren. Hij wordt daarbij ondersteund door pater Issag Jesudass en diaken Bas Leijtens. Ook de emeritus pastoors Willy Schaar en Joop Boers leveren daar waar nodig en mogelijk hun diensten. 

Zoals u weet ontvangt een parochie geen subsidies, daarom blijft uw financiële bijdrage van essentieel belang!
Wij zijn blij dat veel parochianen, jaarlijks hun financiële bijdrage geven. Hiervoor onze hartelijke dank. 

Maar hoe gaat de grote parochie nu om met mijn bijdragen?” … zult u zich afvragen.
Het antwoord is simpel: hoewel de financiën centraal worden verwerkt, zijn de lokaal per kerk geïnde gelden van sterke invloed op de budgetten welke aan de locale kerkgemeenschappen worden toegekend.

Daarom wil de parochie Heilige Willibrord, ook dit jaar opnieuw, op uw vrijgevigheid een beroep doen en vragen om uw financiële bijdrage voor de instandhouding van de kerk en de geloofsgemeenschappen.
Met de inzet van de vele vrijwilligers en uw financiële steun is de kerk in balans.

Het motto van de actie Kerkbalans 2016 luidt niet voor niets: 'Mijn Kerk inspireert, Mijn kerk in balans'

 

Wanneer u voor uw jaarlijkse bijdrage al ooit een machtiging aan uw bank of aan het parochiebestuur hebt gegeven, behoeft u verder niets te doen.
Alleen als u mocht besluiten uw financiële bijdrage te willen verhogen, of als u voor het eerst een financiële bijdrage wilt gaan geven, stellen wij het op prijs als u dan gebruik zou willen maken van bijgaand S€PA machtigingsformulier.
U kunt daarbij kiezen voor een doorlopende machtiging of een eenmalige machtiging aan één van de kerken.
(S.v.p. doorstrepen wat niet van toepassing is.)

U kunt het ingevulde formulier aan ons terugsturen of zelf in de brievenbus bij de kerk doen.

Namens de R.K. Parochie Heilige Willibrord, alvast hartelijk dank!

Laatste nieuws

Rond Allerzielen wordt Jheronimus Bosch herdacht met een concert in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch.

 

Vanaf donderdagavond 8 september gaan de bijeenkomsten van de CAFE cursus weer van start. Locatie: Parochiecentum in Valkenswaard naast de Nicolaaskerk.

Alle bijeenkomsten zijn los van elkaar te volgen!

Op zondagavond 3 april jl. is oud-pastoor Willy Schaar in het MMC te Veldhoven overleden.

Hij is 78 jaar geworden.

Paus Franciscus heeft het Heilig Jaar geopend. In een speciale mis op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad sprak hij de gelovigen toe. De paus riep hen op "angst en vrees opzij te zetten". 

 

Activiteiten

Komende gebeurtenissen