A A A

Adres:
Markt 55
5554 CA Valkenswaard
T 040 - 2017574

Facebook Parochie Willibrord

maria


Diaconiegroepen

Diaconiegroepen in de parochie

In onze grote R.K. parochie H. Willibrord zijn verschillende werkgroepen actief op het gebied van de diaconie. In een later stadium zal deze pagina worden ingevuld met de activiteiten die er georganiseerd worden per groep. Op dit moment volstaan wij met de contactgegevens van de diverse werkgroepen die op dit moment actief zijn. Deze gegevens zijn zoals u begrijpt een momentopname. Er kunnen regelmatig wisselingen plaatsvinden van zowel namen als bereikbaarheid. In het centrale parochiesecretariaat zijn alle gegevens verkrijgbaar:

Secretaresse Mevrouw Marleen Mom- Hol,

Mail: parochie.centrum.willibrord@onsmail.nl of schriftelijk: Markt 55, 5554 CA Valkenswaard.

Telefoon: (040) - 201 75 74 (ma t/m do van 09.00 uur tot 12.00 uur)

 

Bezoekdienst Locatie Nicolaaskerk

* Contactpersoon: Mevrouw M. van Dongen (040) - 201 73 43)

Bezoekdienst kerklocatie Aalst

* Contactpersoon: Mevrouw H. Staals (040) - 221 85 80

Bezoekdienst kerklocatie Dommelen

* Contactpersoon: Mevrouw B. van der Zanden (040) - 201 55 89

Bezoekdienst kerklocatie Mariawijk

* Contactpersoon: Mevrouw S. Hol (040) - 201 53 39

Bezoekdienst kerklocatie Waalre

* Contactpersoon: Mevrouw M. Stokmans (040) - 221 25 46

Bezoekdienst kerklocatie Antoniuswijk

* Contactpersoon: A. Kruis-van Gorp (040) - 201 88 08

Contactpersoon Diaconie Aalst

* Contactpersoon: Mevrouw G. Versantvoort (040)- 221 43 69

Contactpersoon Diaconie Dommelen

* Contactpersoon: Mevrouw D. Korenhof (040) - 204 39 88

Contactpersoon Diaconie Kerklocatie Mariawijk

* Contactpersoon: Mevrouw Van der Linden (040) -201 53 39

Contactpersoon Diaconie Kerklocatie Antoniuswijk

* Contactpersoon: Mevr. A. Philippens (040) - 785 01 87)

Contactpersoon Diaconie kerklocatie Willibrorduskerk

* Contactpersoon: diaken B. Leijtens (adres: zie pastores)

 

Diaconaal noodfonds Aalst-Waalre

* Contactnummer: (06) 31 18 03 95

Bel & Bidlijn

Deze lijn kan dagelijks tussen 20.00 - 23.00 uur gebeld worden op: 0900 – 11 22 777

Diaconaal noodfonds Valkenswaard

* Contactpersoon: pastores van de parochie (040) - 201 75 74

Inloophuis Valkenswaard (Julianastraat)

* Contactpersoon: Mevrouw H. Berendsen (040) - 201 83 48

Inloophuis begraafplaats aan de Sil Valkenswaard

* Contactpersoon: Mevrouw H. Berendsen (040) - 201 83 48

Missiegroep PMC Waalre Dorp

* Contactpersoon: dhr. T. Wouters (040) - 221 40 87

Missiegroep PMC Aalst

* Contactpersoon: Mevrouw A. Sas (040) - 221 68 05

Missiegroep MOV Dommelen

* Contactpersoon: Xaveer Klinkers (040) - 201 99 06

Ouderensoos Nicolaaspastorie

* Contactpersoon: Mevrouw C. Damen (040) - 201 22 08

Ouderensoos Mariakerkzaal

* Contactpersoon: de heer H. de Boer (040) - 204 75 91

Ouderensoos ‘Neffe de kerk’ Waalre

* Contactpersoon: De heer A. van der Heijden (0497) - 51 47 46

Ouderenpastoraat kerklocatie Dommelen

* Contactpersoon: Mevrouw D. Korenhof (040) - 204 39 88

Oecumenische werkgroep Aalst-Waalre

* Contactpersoon: Mevrouw A. Sas (040) - 221 68 05

Raad van Kerken Groot Valkenswaard

* Contactpersoon: Mevrouw B. van der Zanden (040) - 201 55 89

Samen Verder – Groot Valkenswaard

* Contactpersoon: de heer L. Overes (040) - 201 23 98

Samen Verder – kerklocatie Dommelen

* Contactpersoon: De Heer H. Hogers (040) - 201 60 34

Samen Verder – kerklocatie Antoniuswijk

* Contactpersoon: A. Aten (040) - 201 31 42

Straatcontactwerk kerklocatie Dommelen

* Contactpersoon: Mevr. B. Kanen (040) - 204 15 87

Straatcontactwerk kerklocatie Antoniuswijk

* Contactpersoon: Mevrouw B. Steppé (040) - 207 00 15

Straatcontactwerk kerklocatie Nicolaaskerk

* Contactpersoon: Mevrouw E. de Vries (040) - 201 21 53

Straatcontactwerk kerklocatie Mariawijk

* Contactpersoon: Mevrouw I. Jansen (040) - 201 97 14

Welkomstgroep Kerklocatie Aalst

* Contactpersoon: Mevrouw H. Staals (040) - 221 85 80

Welfare Kerklocatie Dommelen

* Contactpersoon: Mevrouw K. Kwinten (040) - 204 00 17

Werkgroep zingeving voor mensen met een verstandelijke beperking

* Contactpersoon: Mevrouw Sascha Vissere (040) - 201 21 11

Activiteiten

30 april - Praise (Aalst) 20:00 uur

Een halfuur lofprijzing in Aalst. Inloop vanaf 19:30 uur.
meer >>

1 mei - Opening Mariamaand - Mariakapel Brouwersbos Dommelen

Mariaviering om 19:00 uur in de Mariakapel Brouwersbos
meer >>

10 mei - Hoogfeest van Hemelvaart

Hieronder vindt u een overzicht van alle vieren deze dag
meer >>